Long Term Game Langsiktighet som spill. Forestillinger om fremtiden

work  contact        

A Flawless Terrain? Visions of the Future

Et terreng uten feil?  Forestillinger om fremtiden

Rom8, Nov/des. 2014


Videoprojeksjon Synlig fremtid (29’), rominstallasjoner, blandet teknikk,  animasjonsskisse
(https://vimeo.com/116011472)


26.11.14: Galleridiskusjon mellom workshopdeltakerne, inviterte gjester
Frans Jacobi, Katrine Meisfjord og publikum


Invitasjonstekst nov.2014

Gjennom 2- og 3-dimensjonal tegning i rom har en gruppe finansøkonomer reflektert omkring mulighetene for uendelig økonomisk vekst de neste 100 år. De har anskueliggjort resonnementene for en kunstner - som representant for den menige forbruker. Materialet fra verkstedet danner nå grunnlag for kunstnerisk bearbeiding, og vil bli vist som video, foto og installasjon i galleri ROM 8. Aktørene i videoverket deler samtidig sine betraktninger om premissene for utviklingen av verdensøkonomien. Initiativet er et forsøk på å interagere med andre fagfelt og med aktører som vanligvis ikke visualiserer mye i sitt fag.

Vårt kognitive apparat har begrensninger når det kommer til å tenke fremover. Vi får problemer når vi nå må forstå gradvis endring, og vurdere fremtidig risiko lenger frem i tid enn 15-20 år. Denne høsten har verkstedssamlinger med tittelen Synlig fremtid vært åsted for et dialogbasert utviklingsprosjekt - en type sosial skulptur. Her ble forestillingsevnen utfordret gjennom spørsmålet hvorfor og hvordan er uendelig økonomisk vekst mulig? Jannecke Heien har som kunstner og fagdidaktiker samlet en gruppe finansøkonomer og fondsforvaltere, initiert en diskusjon mellom deltakerne, og veiledet i ulike former for visualisering og anskueliggjøring av deltakernes valg av økonomifaglig teori. Slik har vi sammen prøvd ut hvilken betydning visualisering av mengder og tidsforløp kan ha for vår evne til å forestille oss abstrakte størrelser og forhold i fremtiden. Som profesjonsgruppe har økonomer vært ønsket som deltakere fordi de blant annet har som felt å vurdere fremtidig risiko, og fordi vekstoptimisme synes å dominere. Slike vurderinger er faglig baserte, men hvilken rolle spiller forestillingsevnen i faglig vurdering? Konseptene deltakerne baserer seg på, blir i denne utstillingen uttrykk for en allmenmenneskelig evne til forestilling. Dette prosjektet har et todelt formål; det vil gjennom å undersøke forestillinger om vekst søke å belyse selve forestillingsevnen.