Long Term Game Langsiktighet som spill. Forestillinger om fremtiden

work  contact        

Introduksjon

Workshop 10.2.16, utstilling, Kunsthall 3,14 20.2.-20.3. 2016


Det er interessant at vi ble alle egentlig litt overrasket over hvor stort tallet var.
Jon Hille-Walle, Nordea Investment Management, i arbeid med å anskueliggjøre verdens samlede BNP for 2116 versus 2016.


I februar 2016 tok 4 porteføljeforvaltere fra Nordens største bank imot invitasjon fra meg til en workshop i hvelvet i gamle Norges Bank, bygget som nå huser Kunsthall 3,14 i Bergen. De var kommet for å diskutere med kolleger og skape en installasjon sammen med en kunstner. Utfordringen de hadde tatt imot ga anledning til å prøve å se 100-200 år fremover og tenke høyt om ett spørsmål: -Hvorfor og hvordan er uendelig økonomisk vekst mulig? Oppgaven var å drøfte svar i et allment forståelig språk, og å gjøre argumentasjonen logisk gjennom visualisering i små og store fysiske volumer. Sammen valgte vi ut et sentralt tallforhold fra diskusjonene. Etter en kort introduksjon til form og romlig komposisjon munnet samarbeidet ut i fundamentet til en 2,5m høy installasjon av stål- og aluminiumsspon og plastputer. Installasjonen ble fullført av assistenten og meg, og sammen med lydopptak av diskusjonene ble denne det visuelle hovedelementet i utstillingen som åpnet for publikum uka etter. Video og foto fra første fase i 2014 ble vist i den parkerte heisen.

Sentralt i disse hendelsene er nysgjerrigheten på de elastiske grensene for vår egen forestillingsevne, anskueliggjøring av abstrakte størrelser, erkjennelse gjennom øyeblikkets handling og møter mellom meningsskapende og poetiske elementer. Prosjektet, som vil involvere ulike typer profesjoner, oppsøker utfordringene ved å tenke langt frem sammen med Den andre.
På et vis er LTG et absurd verksted om det logiske, der det handler om utveksling mellom aktører med ulik tilnærming til det å visualisere, og utveksling mellom profesjoner som ikke har noen tradisjon for samarbeid.

Forestillinger fra tåke. Å anskueliggjøre fremtiden

Bakgrunn for LTG


Prosjektbeskrivelse, Jannecke Heien, 2017
https://files.cargocollective.com/c651188/Forestillinger-fra-ta-ke_Bakgrunn-for-LTG.pdf

Erlend Hammer:

Kunstverkets mersalg

katalogtekst, 2016

Et terreng uten feil? Forestillinger om fremtiden

Artikkel med noter, 2014