Long Term Game Langsiktighet som spill. Forestillinger om fremtiden

work  contact        

Introduksjon

Workshop 10.2.16, utstilling, Kunsthall 3,14 20.2.-20.3. 2016


Det er interessant at vi ble alle egentlig litt overrasket over hvor stort tallet var.
Jon Hille-Walle, Nordea Investment Management, i arbeid med å anskueliggjøre verdens samlede BNP for 2116 versus 2016.


LTG er et absurd verksted om det logiske, der det handler om utveksling mellom aktører med ulik tilnærming til det å visualisere, og utveksling mellom profesjoner som ikke har noen tradisjon for samarbeid. Nysgjerrighet på de elastiske grensene for vår egen forestil-lingsevne, anskueliggjøring av abstrakte størrelser, erkjennelse gjennom øyeblikkets handling og møter mellom meningsskapende og poetiske elementer er hver for seg sentrale apekter i disse hendelsene. Prosjektet, som har involvert mennesker fra ulike profesjoner, oppsøker utfordringene ved å tenke langt frem sammen med Den Andre.


I november 2022 deltok representanter for fagbevegelsen, og regjeringspartiene AP, AUF og SP i lukket workshop i Studio USF i Bergen. Gjestene var der for å diskutere og visualisere hvordan det kan bli mulig å koble av forbruket av ikke-fornybare ressurser ra økonomisk vekst - sett 50/100 år frem i tid: Absolutt og/eller relativ frakobling; decoupling.


I februar 2016 tok 4 porteføljeforvaltere
fra Nordens største bank imot invitasjon fra meg til en workshop i hvelvet i gamle Norges Bank, bygget som nå huser Kunsthall 3,14 i Bergen. De var kommet for å diskutere med kolleger og skape en installasjon sammen med en kunstner. Utfordringen de hadde tatt imot ga anledning til å prøve å se 100-200 år fremover og tenke høyt om ett spørsmål: -Hvorfor og hvordan er uendelig økonomisk vekst mulig? Oppgaven var å drøfte svar i et allment forståelig språk, og å gjøre argumentasjonen logisk gjennom visualisering i små og store fysiske volumer. Sammen valgte vi ut et sentralt tallforhold fra diskusjonene. Etter en kort introduksjon til form og romlig komposisjon munnet samarbeidet ut i fundamentet til en 2,5m høy installasjon av stål- og aluminiumsspon og plastputer. Installasjonen ble fullført av assistenten og meg, og sammen med lydopptak av diskusjonene ble denne det visuelle hovedelementet i utstillingen som åpnet for publikum uka etter. Video og foto fra første fase i 2014 ble vist i den parkerte heisen.