Long Term Game Langsiktighet som spill. Å forestille seg fremtiden

work  contact        Pilot 2014
Et terreng uten feil? Forestillinger om fremtiden

A Flawless Terrain? Visions of the Future


Workshop 1&2 i Studio 9, M17 Bergen, oktober 2014


link animasjonsskisse/sketch for animation (0,40’.)


...

e.